Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu internetowe
www.chromeblockcity.com (dalej: „E-Sklep”) jest: Chrome Block City Aureliusz Fałowski,
z siedzibą Znamirowice 159, 33-312 Tęgoborze NIP 734-291-15-30, REGON 122471653,
(dalej: „Administrator”). Administrator informuje, że:
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami
dokonywanymi w ramach E-Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie
zgody Klienta - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach
handlowych i marketingowych;
2. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji
w E-Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania
przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie.
Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są
przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania
danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy oraz na
podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania;
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (a przed 25 maja 2018 r. do GIODO), gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;
7. Dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą;
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w
ramach E-Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w
E-Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach E-Sklepu; Nie dotyczy to
przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane
jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w
ramach E-Sklepu,
9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego,
sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych
przez Administratora do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania
pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez
niego usług; Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl